Tietoa hankkeesta

Viestintää yli rajojen -tutkimushankkeessa tarkastellaan yleistajuisesti mutta syvällisesti politiikan, tieteen ja viestinnän välisiä muuttuvia rajoja. Tutkimus keskittyy strategiseen tutkimukseen, tiedeviestintään ja vaikuttajaviestintään.

Tutkimushankkeessa selvitetään, miten viestinnälle ominaiset toimintatavat ilmenevät tietopohjaisessa politiikassa. Tutkimuksen aineisto on kerätty keväällä 2021.

Hankkeessa julkaistaan tutkimusartikkeleita ja yleistajuisia tekstejä. Lisäksi hankkeen tutkijat toimittavat Kulttuurintutkimus -lehden teemanumeron Vaikuttava tutkimus (4/2022). Tutkimuksen teemoista on julkaistu ”Niin totta kuin osaamme”-podcast keväällä 2022.  

Tutkimushanke toteutetaan Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksessa vuosina 2021–2022. Hankkeen yhteistyökumppanina toimii Long Play.

Tutkimushanketta rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö.